Kairos Trainingen

KAIROS VISIE

Kairos gaat uit van de krachtige, volledige mens (m/v) die:

 • met betrokkenheid, concentratie en daadkrachtig plezier zijn beroep uitoefent
 • goed weet wat hij doet, wat hij wil bereiken en waarom
 • zijn talenten ontwikkelt en zijn beperkingen leert accepteren
 • van al zijn ervaringen wil blijven leren
 • wil groeien door zelfobservatie, feedback en inspanning
 • aanspreekbaar is op zijn impact en gedrag
 • eerst leiding geeft aan zichzelf en dan aan anderen
 • in contact is met de ander en hart heeft voor de zaak
 • zich verbindt met anderen en het anders-zijn als een verrijking ziet
 • streeft naar meerwaarde en harmonie in samenwerking
 • ervoor waakt niet door zijn beroep gebruikt te worden, maar zijn beroep en energie gebruikt om zijn kwaliteiten vorm te geven en iets moois bij te dragen
 • zich inspant om niet onder zijn maat te leven en anderen inspireert
 • de zaak boven zijn ego stelt en goed weet welke zaak hij dient
 • respect heeft voor het leven
 • met hart en ziel wil leven
 • humor als een machtig wapen ziet…


De Vechtkunstenaar (m/v) vertegenwoordigt zo’n professional.
Hij geniet van zijn kracht en zijn creativiteit en ziet leven en werk als een leerproces. Hij deinst er niet voor terug om onbekende gebieden in te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Hij kan het aan om midden in spanningsvelden te staan als: hier-en-nu gefocust overzicht houden over langere processen; leiden door te laten gebeuren; actief gebruik maken van de kans die zich in het moment aandient (kairos); flexibel vasthouden aan je doelen en je waarden; soepel (mee)bewegen vanuit innerlijke stevigheid; grenzen stellen om meer ruimte te creëren; resultaatgericht zijn om van het proces te genieten. Ook uit het negatieve haalt hij positief bewustzijn en inzicht.
Dienstbaarheid betekent overwinning. En verlies ontevreden collega’s of klanten.

In de Kairos-methode worden oefeningen en opvattingen aangeboden die inspelen op onze behoefte aan ontwikkeling, creativiteit, toegevoegde waarde en vervulling. De ervaring leert dat wanneer naast het verstand (cognitie – hoofd)) ook de beleving (emotie-hart) en de handen en voeten (wil, drives-lichaam) meedoen, het leerproces aanzienlijk wordt versterkt en dieper verankerd raakt. Daarom is gekozen voor een ervaringsgerichte, interactieve, bewegende werkvorm  vanuit de metafoor van de vechtkunsten.

In de sessies worden naast de eigen ervaring, actief de reacties en de feedback van de ander opgezocht en benut. Om parallellen met de werkvloer en je persoon te ontdekken, kwaliteiten te versterken en leerpunten aan te pakken. Onontbeerlijk zijn daarbij je bereidheid om in beweging te komen, nieuwe houdingen en benaderingen uit te proberen, net als de openheid om je door de ander laten raken en het even niet te weten. Ook onmisbaar zijn een duidelijk leerdoel, discipline en dagelijkse oefening. En natuurlijk het vermogen om hartelijk om jezelf te kunnen lachen!

Kairos – is actief, bewust gebruik maken van de rijkdom van het eeuwig nieuwe hier en nu.    (Tegengesteld aan chronos, de lineaire tijd).