Kairos Trainingen

KAIROS VISIE

NB: In verband met de aanbevolen overheidsmaatregelen i.v.m. de virus-problematiek kan Kairos voorlopig de workshops met de vechtkunst-metafoor niet in de oude vorm aanbieden. Wel is een nieuwe workshop-variant ontwikkeld die rekening houdt met de anderhalvemetermaatregel:

Contact & invloed in tijden van nabijheidsbeperking‘.

Deze blijkt in de praktijk niet minder leerzaam en plezierig dan die waarbij op een normale afstand kon worden gewerkt.

‘Elk nadeel heb z’n voordeel.’                                                                                                                          Beperkingen kunnen je bewust maken van het belang en de impact van zaken. Momenteel dus vooral van wat het met ons doet om ‘op afstand’ van elkaar gezet te worden en hoofdzakelijk virtueel, niet-fysiek contact te kunnen hebben. Daardoor kun je ervaren hoe belangrijk het fysiek aanwezig-zijn in interactie van invloed is op het contact en hoe je hiermee omgaat. Bovendien stimuleert beperking je creatief te worden!

Hierbij een korte omschrijving van de nieuwe werkvorm:

       Met behulp van stokken (om de anderhalve meter afstand te borgen) onderzoeken de deelnemers hoe ze contact maken, communiceren, samenwerken, impact maken, invloed uitoefenen en leidinggeven. Dit doen we door dit in een serie oefeningen aan den lijve te ervaren en elkaar hierop feedback te geven. Ook de trainer geeft feedback en helpt steeds de link naar het thema/ leerdoel en de werkvloer te leggen.                                                                                                  De ervaring leert dat als naast je verstand, ook je beleving en je lichaam worden meegenomen in je leerproces, dit proces wordt versterkt en beter wordt verankerd. Daarom is gekozen voor deze ervaringsgerichte, interactieve werkvorm in beweging, die je lichaamstaal en je dynamiek zichtbaarder en bewuster maakt.

        Contact is de smeerolie van communicatie en beïnvloeding. Door de oefeningen word je je als deelnemer meer bewust van hoe je contact maakt, wat je communiceert met je lichaamstaal, wat je patronen en onderliggende drijfveren in interacties zijn en wat dit voor effect heeft op anderen. Hierdoor kun je je beeld van je impact scherpstellen, beter gaan afstemmen en doelgerichter gaan sturen en communiceren, en zo effectiever leiding geven aan mensen en ze te begeleiden in hun leerproces in een veranderende situatie. Ook kun je door experimenteren kwaliteiten verder ontwikkelen en aan je leerdoelen werken.

Niets weerhoudt ons om lerend in beweging te blijven! 

Kairos gaat uit van de krachtige, volledige mens (m/v) die:

 • met betrokkenheid, concentratie en daadkrachtig plezier zijn beroep uitoefent
 • goed weet wat hij doet, wat hij wil bereiken en waarom
 • zijn talenten ontwikkelt en zijn beperkingen leert accepteren
 • van al zijn ervaringen wil blijven leren
 • wil groeien door zelfobservatie, feedback en inspanning
 • aanspreekbaar is op zijn impact en gedrag
 • eerst leiding geeft aan zichzelf en dan aan anderen
 • in contact is met de ander en hart heeft voor de zaak
 • zich verbindt met anderen en het anders-zijn als een verrijking ziet
 • streeft naar meerwaarde en harmonie in samenwerking
 • ervoor waakt niet door zijn beroep gebruikt te worden, maar zijn beroep en energie gebruikt om zijn kwaliteiten vorm te geven en iets moois bij te dragen
 • zich inspant om niet onder zijn maat te leven en anderen inspireert
 • de zaak boven zijn ego stelt en goed weet welke zaak hij dient
 • respect heeft voor het leven
 • met hart en ziel wil leven
 • humor als een machtig wapen ziet…


De Vechtkunstenaar (m/v) vertegenwoordigt zo’n professional.
Hij geniet van zijn kracht en zijn creativiteit en ziet leven en werk als een leerproces. Hij deinst er niet voor terug om onbekende gebieden in te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Hij kan het aan om midden in spanningsvelden te staan als: hier-en-nu gefocust overzicht houden over langere processen; leiden door te laten gebeuren; actief gebruik maken van de kans die zich in het moment aandient (kairos); flexibel vasthouden aan je doelen en je waarden; soepel (mee)bewegen vanuit innerlijke stevigheid; grenzen stellen om meer ruimte te creëren; resultaatgericht zijn om van het proces te genieten. Ook uit het negatieve haalt hij positief bewustzijn en inzicht.
Dienstbaarheid betekent overwinning. En verlies ontevreden collega’s of klanten.

In de Kairos-methode worden oefeningen en opvattingen aangeboden die inspelen op onze behoefte aan ontwikkeling, creativiteit, toegevoegde waarde en vervulling. De ervaring leert dat wanneer naast het verstand (cognitie – hoofd)) ook de beleving (emotie-hart) en de handen en voeten (wil, drives-lichaam) meedoen, het leerproces aanzienlijk wordt versterkt en dieper verankerd raakt. Daarom is gekozen voor een ervaringsgerichte, interactieve, bewegende werkvorm  vanuit de metafoor van de vechtkunsten.

In de sessies worden naast de eigen ervaring, actief de reacties en de feedback van de ander opgezocht en benut. Om parallellen met de werkvloer en je persoon te ontdekken, kwaliteiten te versterken en leerpunten aan te pakken. Onontbeerlijk zijn daarbij je bereidheid om in beweging te komen, nieuwe houdingen en benaderingen uit te proberen, net als de openheid om je door de ander laten raken en het even niet te weten. Ook onmisbaar zijn een duidelijk leerdoel, discipline en dagelijkse oefening. En natuurlijk het vermogen om hartelijk om jezelf te kunnen lachen!

Kairos – is actief, bewust gebruik maken van de rijkdom van het eeuwig nieuwe hier en nu.    (Tegengesteld aan chronos, de lineaire tijd).