Teamcoaching/teambuilding

Teambuilding door samen sparren

Ook voor teambuilding zijn de Kairos-workshops zeer geschikt. Teamleden leren elkaar en zichzelf op een andere, directe manier kennen. Ze herkennen elkaar kwaliteiten en ontwikkelpunten, ervaren bestaande onderlinge interactiepatronen en ontdekken nieuwe kanten van elkaar. Op die manier ontstaan meer begrip en afstemming en kan middels uitwisseling van verzoeken gezocht worden naar de grootste synergie. Door de fysieke werkvorm, de aanraking, het delen vn de beleving en de intensieve, zorgvuldige uitwisseling van feedback worden op meerdere niveaus de onderlinge banden en de groepscohesie versterkt.