Training

Ontwikkeling in Beweging!

Kairos Trainingen biedt workshops en trainingen voor individuen en teams uit organisaties en bedrijven met een originele, vitaliserende werkvorm: het maakt gebruik van de metafoor van de vechtkunsten. Door uiterlijk en innerlijk in beweging te komen, ontstaat in het hier en nu, feitelijk waarneembaar en ervaarbaar interactief gedrag, dat een rijke bron van informatie, zelfkennis, bewustwording en ontwikkeling kan vormen. Vandaaruit kunnen direct de eventuele parallellen met de werkvloer worden onderzocht.

Door te ervaren, alert te observeren en open te staan voor zorgvuldige feedback kan je lichaamstaal, en de perceptie daarvan door anderen, je helpen om helderheid en bewustzijn te krijgen over je houding, attitude, opstelling, grenzen, dynamiek, interactiepatronen, impact, effectiviteit en doelgerichtheid. Het gegeven dat een fysieke ervaring gekoppeld kan worden aan bepaald interactief gedrag maakt dat het leermoment dieper ‘inzinkt’ en beter verankerd wordt.

Ook is het mogelijk in de oefeningen te experimenteren met een andere opstelling, houding, dynamiek en benadering, om te zien hoe dat je impact en de beleving van die impact door anderen beïnvloedt: een krachtige ontwikkelings-tool dus.

De workshops zijn globaal zo opgebouwd: na een korte intro en een warming up, bouwen de oefeningen op wat betreft fysieke intensiteit, zonder echter voor iemand te belastend te worden. Startend vanuit houding en contact worden de oefeningen steeds beweeglijker en fysieker om tenslotte weer af te bouwen naar rustiger bewegen. Vele oefeningen zijn in tweetallen. Bij iedere oefening wordt gewisseld van partner zodat zoveel mogelijk diverse beleving en persoonlijke feedback wordt opgedaan.

De oefeningen werken vitaliserend en door de ongebruikelijke leervorm verfrissend. Door de wisselende combinaties en het fysieke contact wordt ook het leerklimaat en het onderlinge contact positief beïnvloed waardoor de sessies ook zeer goed als teambuilding excercise dienst kunnen doen. Daarbij leer je op een directe manier niet alleen jezelf maar ook elkaar op een andere manier beter kennen. Zo’n sessie kan daarom ook een goede opmaat of afwisseling zijn wanneer een team lastige inhoudelijke of persoonlijke zaken met elkaar te bespreken heeft.

Lichaamstaal maakt volgens onderzoek zo’n 80% van onze communicatie uit en speelt dus ook een belangrijke rol op de werkvloer, in welke functie dan ook. Aangezien communicatie en beïnvloeding in alle menselijke interacties een rol spelen is de vertaling van de metafoor naar op vele leergebieden toepasbaar. Ewoud vindt het een uitdaging om deze vertaalslag binnen bestaande of nog te ontwikkelen programma’s of teamdagen in overleg met de klant te maken.

De Kairos-werkvorm levert in alle lagen van de organisatie positieve effecten op, maar natuurlijk is hij het meest geschikt voor mensen die zich reeds vanuit zichzelf en uit hoofde van hun functie interesseren voor hun stijlen van beïnvloeding, leiderschap en communicatie. Maar in principe kan iedereen die op zoek is naar een krachtiger en effectiever functioneren in zijn of haar rol in organisatie of bedrijf, tot en met de bedrijfstop, er individuele en collectieve leermomenten uithalen.

Oorspronkelijk ontwikkeld als metafoor voor leiderschaps-ontwikkeling, kan de Kairos-aanpak op vele verschillende gebieden leerprocessen stimuleren en versnellen.

Hierbij valt te denken aan:

  • Leiderschapsontwikkeling
  • Persoonlijk leiderschap
  • Beïnvloeding & impact
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Communicatieve vaardigheden
  • Omgaan met weerstand en conflict
  • Onderhandelen

Etc.