Ewoud Westbroek

ewoud portretfoto

Ewoud Westbroek (1960) is (internationaal) trainer, coach en therapeut.

Na een taal- en letterkundige en een medische opleiding (basisarts) specialiseert hij zich in de psychotherapie en het begeleiden van mensen in hun ontwikkeling. Met name richt hij zich op meer lichaamsgerichte benaderingswijzen. Daarnaast begint hij verschillende vechtkunsten en chi kung te trainen en ervaart aan den lijve de stimulerende impulsen hiervan voor zijn persoonlijke welzijn en ontwikkeling. Enthousiast over deze mogelijkheden integreert hij vanaf midden jaren ‘90 ook chi kung en vechtkunstelementen in zijn therapie- en coachingspraktijk. In 1996 richt hij Kairos Trainingen op dat wekelijkse trainingen, workshops en zomerweken voor particulieren organiseert.

In 1997 start Kairos Trainingen ook met aanbod voor bedrijven en organisaties. Ewoud ontwikkelt de metafoor ‘vechtkunst & leiderschap’ en ontwerpt op basis hiervan dynamische, effectieve trainingen en workshops voor organisaties en bedrijven. Persoonlijke bewustwording en professionele ontwikkeling zijn het doel, vechtkunsten het middel.

Uitgangspunt is dat een goede leider/manager en een vechtkunstenaar veel kwaliteiten gemeen hebben. Deze kwaliteiten worden door het doen van eenvoudige vechtkunstoefeningen beleefbaar, waarneembaar en oefenbaar. De ervaringsgerichte werkwijze, feedback op feitelijk gedrag en vertaling naar de werkvloer – in combinatie met de vitale energie en de ‘spirit’ van de vechtkunstoefeningen – blijken in de praktijk een waardevolle aanvulling op vaak verbaal-cognitief en theoretisch ingestelde leer- en cultuurveranderingstrajecten.

De metafoor blijkt ook goed te werken in relatie tot andere vaardigheden: communicatie, invloed uitoefenen (met en zonder hiërarchische macht), samenwerken, effectiviteit, omgaan met weerstand, onderhandelen etc.

Daarnaast gaat er ook een sterk teambuildende werking vanuit.

De trainingen worden van meet af aan met veel enthousiasme ontvangen. De dynamische aanpak vitaliseert de deelnemers, laat de eigenheid van de deelnemers ’tevoorschijn’ komen, versterkt de onderlinge banden in de groep en geeft een goed herkenbaar beeld van de persoonlijke dynamiek op de werkvloer. De link hiermee wordt door de meeste deelnemers als vanzelfsprekend gelegd.

In de loop der jaren vindt een gestage uitbreiding van de trainingsactiviteiten plaats. Vanaf 2000 ontstaat er ook internationaal interesse in de toegevoegde waarde van deze benadering (o.m. Genesis Consultancy: Unilever – Zweden, Denemarken, Finland, Engeland; Alpro – België, Duitsland; Hay Group: Tsjechië, België en Zwitserland).

Al die jaren werkt Ewoud intensief samen met allerlei opleidings- en consultancy-bureaus (zie opdrachtgevers) en begeleidt hij managers en leidinggevenden uit alle lagen van organisaties tot en met de board van bedrijven. Daarnaast blijken metafoor en werkvorm voor nog veel meer leerdoelen geschikt dan alleen leiderschapsontwikkeling: o.m. communicatieve vaardigheden, invloed & impact, persoonlijk leiderschap, omgaan met weerstand en conflict, onderhandelen, persoonlijke effectiviteit en teambuilding.

Ewouds bijdragen en feedback worden als spot on, verhelderend, plezierig, confronterend, humoristisch, leerzaam en inspirerend gekwalificeerd. Ook is er waardering voor zijn beeldende taalgebruik en zijn vermogen een heldere link met de werkvloer en de persoonlijke dynamiek te leggen. Hij heeft het vermogen goed af te stemmen op proces en flow van de programma’s waaraan hij deelneemt en op de dynamiek en de energie van de deelnemers. Ook kan hij creatief en flexibel inspelen op de energie van het moment.

Hij ontleent zijn werkplezier en voldoening vooral aan het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun bewustwordings- en ontwikkelingproces en aan de uitdaging ze ‘mee te nemen’ in deze de interactieve en ‘verbroederende’ leervorm, om zo meer te ontdekken over zichzelf, de principes van interactie en samenwerking en wat hen werkelijk drijft.

Naast de trainingen biedt Ewoud (soms in aansluiting daarop) ook individuele begeleiding en coaching, waarbij hij gebruik maakt van zijn ruime psychotherapeutische ervaring, zijn ervaring als trainer, zijn gevoeligheid voor lichaamstaal en zijn creatieve en analytische vermogens.

Zijn vaste werkplek is in Amsterdam-Centrum, maar Groningen vindt hij niet te ver en Schiphol is vlakbij…

(De afgelopen 2 decennia zijn er overigens na Kairos Trainingen nog meerdere andere trainings- en coachingsbureaus opgericht die ook voor de naam Kairos hebben gekozen … ).