Voor professionals

Coaching aan professionals

In de individuele coaching voor professionals maakt Ewoud gebruik van zijn jarenlange psychotherapeutische, creatieve en meditatieve ervaring en zijn ervaring als trainer voor organisaties en bedrijven.

Vertrekpunt is het formuleren van een heldere coachingsvraag, die al dan niet samen met de coach wordt aangescherpt. Tijdens de intake (eerste sessie) worden vragen, leerdoelen en problemen geïnventariseerd. Vervolgens wordt de duur van het traject ingeschat en een plan van aanpak opgesteld. Dit kan duren van 3 à 5 sessies voor een kort traject, tot 10 sessies voor een langduriger proces.

Allerlei zaken kunnen aan de orde komen, van stress- en burn-out-klachten tot het vinden van nieuwe uitdagingen; van herbezinning tot autoriteitsconflicten; van dingen waar je in je functie tegenaan loopt tot problemen op de werkvloer en van behoefte aan nieuwe inspiratie tot het radicaal omgooien van je professionele roer. Velen willen wat anders maar weten niet wat. Loopbaancoaching kan je helpen opnieuw je weg te vinden.

Belangrijk is altijd dat je zelf achter de coaching en de coachingsvraag staat en gemotiveerd bent om je verder te ontwikkelen. Je neemt zelf verantwoordelijkheid door je inbreng en je werkzaamheid tussen de sessies in: dan vindt het belangrijkste werk plaats om veranderingen echt door te voeren.

Werkvormen

Er kan in dialoog analyserend, onderzoekend en interpreterend worden in gegaan op je functioneren in werksituaties, in relaties en functies binnen werk en organisatie.

De beleving van je beroep, je ‘drives’ en idealen en wat je in je werk vervult en tegenstaat, kunnen helder boven water komen en zo nodig opnieuw worden afgestemd.

Leerpunten en eventuele problemen bij het functioneren in je werk en negatieve interactiepatronen met collega’s kunnen worden uitgelicht en aangepakt.

Daarnaast kan de feedback zich ook meer richten op je persoonlijke optreden in het hier-en-nu en kunnen langs die weg je stijl van interacteren en je impact worden onderzocht en gespiegeld en kan desgewenst aan gedragsverandering worden gewerkt.

Ook kan aan verdere ontwikkeling worden gewerkt met onconventionele middelen als vechtkunstoefeningen, lichaamsgerichte oefeningen, stemexpressie en meditatie-technieken.

Soms blijkt het echter – om actuele problemen in de werksituatie echt effectief aan te kunnen pakken – ook zinnig om oude patronen, ervaringen en schemas uit je persoonlijke leven nader te onderzoeken en uit te lichten. Niet zelden spelen die een rol bij onder meer interpersoonlijke problemen op het werk. Daarmee krijgt de coaching een meer therapeutische kleuring.

Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur kan tot een combinatie van genoemde elementen worden besloten en kan voor een meer explorerende, en meer inzichtgevende een steunende of juist een meer confronterende aanpak worden gekozen. Dat leidt soms tot verrassende uitkomsten: niet altijd moet de mens veranderen, soms is het tijd om van werk(omgeving) te veranderen!