Kairos Coaching

Voor professionals

In de individuele coaching voor professionals maakt Ewoud gebruik van zijn jarenlange psychotherapeutische, creatieve en meditatieve ervaring en zijn ervaring als trainer voor organisaties en bedrijven.

Vertrekpunt is een heldere coachingsvraag, die al dan niet samen met de coach wordt aangescherpt. Tijdens de intake worden vragen, leerdoelen en problemen geïnventariseerd. Vervolgens wordt de duur van het traject ingeschat en een plan van aanpak opgesteld. Dit kan duren van 3 à 5 sessies voor een kort traject, tot 10 sessies voor een langduriger proces.

Allerlei zaken kunnen aan de orde komen, van stress- en burn-out-klachten tot het vinden van nieuwe uitdagingen; van herbezinning tot autoriteitsconflicten; van zaken waar je in je functioneren tegenaan loopt tot conflicten op de werkvloer en van behoefte aan nieuwe inspiratie tot het radicaal omgooien van je professionele roer. Velen willen ‘wat anders’, een werkleven dat op allerlei lagen een diepere vervulling geeft, maar weten niet wat… Loopbaancoaching kan je helpen opnieuw je eigen weg te vinden, of soms zelfs een nieuw pad te banen.

Belangrijk is altijd dat je zelf achter de coaching en de coachingsvraag staat en  gemotiveerd bent om je verder te ontwikkelen. Je neemt zelf verantwoordelijkheid door je inbreng en je werkzaamheid tussen de sessies in: dan vindt het belangrijkste werk plaats om veranderingen echt door te voeren.

Werkvormen en focus

Er kan in dialoog analyserend, onderzoekend en interpreterend worden in gegaan op je functioneren in werksituaties, in relaties en functies binnen werk en organisatie. Doel is bewustwording en inzicht. Authentieke, verrijkende, blijvende ontwikkeling verloopt binnen de Kairos-filosofie altijd via je bewustzijn.

De beleving van je beroep, wat je in je werk vervult en tegenstaat en je drijfveren en idealen kunnen opnieuw in je bewustzijn worden gebracht en worden geactiveerd.

Leerpunten en problemen bij het functioneren in je werk en negatieve patronen en interactiepatronen met collega’s kunnen worden uitgelicht en aangepakt.

Daarnaast kan de feedback zich ook meer richten op het persoonlijke optreden in het hier-en-nu en kunnen langs die weg je stijl van interacteren en je impact worden onderzocht en gespiegeld. En kunnen oefeningen worden gedaan om je repertoire te vergroten en krachtiger in je rol te komen te staan.

Ook kan aan verdere ontwikkeling worden gewerkt met onconventionele middelen als vechtkunstoefeningen, lichaamsgerichte oefeningen, stemexpressie en meditatie-technieken.

Vechtkunstoefeningen kunnen  bv. een zeer positieve rol spelen in o.m. te leren om duidelijker grenzen stellen, in je kracht gaan staan, vanuit jezelf bewegen en meer je individuele toegevoegde waarde te kunnen inbrengen in werk en leven. Door fysiek iets te doen worden – door je lichaamstaal (die niet liegt) – je houding, dynamiek en energie duidelijk zichtbaar en bewust. Dat geeft heldere aanknopingspunten om bepaalde zaken gericht en op meerdere niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) te ontwikkelen.

Soms blijkt het echter – om actuele problemen in de werksituatie echt effectief aan te kunnen pakken – ook zinnig om oude patronen, ervaringen en schema’s uit je persoonlijke leven nader te onderzoeken en uit te lichten. Niet zelden spelen die een rol bij onder meer interpersoonlijke problemen op het werk. Daarmee krijgt de coaching een meer therapeutische kleuring.

Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur kan tot een combinatie van genoemde elementen worden besloten en kan voor een meer explorerende, en meer inzichtgevende een steunende of juist een meer confronterende, ervaringsgerichte aanpak worden gekozen. Dat leidt soms tot verrassende uitkomsten: niet altijd moet de mens veranderen, soms is het tijd om van werk(omgeving) te veranderen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.